Käsitsi kaevamise eelised

Kaevu käsitsikaevamise eeliseks on suurem paindlikkus, loodussõbralikkus, parem juurdepääs ja käsitsitöö parem täpsus sügavuse kaevamisel. Kaevu kaevamise eripärast tingituna on täpne sügavus oluline, sest erinevad veetasemed võivad piirkonniti olla erineval sügavusel.
Samas on käsitsi kaevu ehitus füüsiliselt ja vaimselt raske ja keeruline töö, mida on võimalik õppida vaid meistrilt õpipoisile läbi praktiliste kogemuste, mistõttu on kaevumeistrite hulk Eestis suhteliselt väike.
Olulise tähtsusega kaevude ehituse juures on õige asukoha määramine. Asukoha määramiseks kasutatakse enamasti kogemustega omandatud vitsaga veesoone asukoha mõõtmise oskust.