Kaevude remont ja hooldus

Lagunenud rakete remontimine ja väljavahetamine. Kaevude süvendamine.

Vahetame vanad maapealsed ja maa-aluseid rakkeid uute vastu, võimalusel parandame katkisi. Süvendame kaevusid, kui põhjavesi on langenud.

NB! teenuse hulka ei kuulu ümbruse planeerimine, haljastus ega pinnase äravedu. Tööde teostamiseks on vajalik elektri kasutamise võimalus

8169045900_35509f6b9c_b.jpg

Loe postitust