Kaev vajab puhastust?

Screen_Shot_2014-07-02_at_10.44.12_AM.jpg

Üleval joonisel on näha kolme erinevat kaevukaevamise tehnoloogiat: 1- käsitsikaevamine, 2-mehhaniseeritud kaevamine ja 3-puurimine. 

Kaevumees OÜ tegeleb käsitsikaevatud kaevudega (joonisel esimese tehnoloogiaga rajatud kaevudega)

Kaev võib reostuda kui on suured üleujutused. Kaevu võivad sattuda väikeloomad (teod, rotid, hiired jmt.), aga ka lehed ja muu sodi näiteks kui kaevu kaas on jäänud mõneks ajaks pealt maha ja/või on hakanud lagunema.

Rakkekaev ehk salvkaev vajab puhastust:

1. kui kaevu ei ole pikka aega kasutatud ja puhastatud

2. kui olete ostnud uue kinnistu ja te ei tea, millal on kaevu puhastatud

3. kui plaanite ehitada kaevust majja veesüsteemi, paigaldada pumba

4. kui veesüsteemi filtrid täituvad kiiremini kui 3 kuuga

Kaevu puhastamiseks tühjendatakse salvkaev veest. Seejäärel eemaldatakse kaevust muda ja kaevu põhja ning seintele settinud reostus. Vajadusel tihendatakse kaevu seinu ja seejärel desinfitseeritakse 3%-lise naatriumhüpokloriti lahusega (arvestusega 0,5 liitrit lahust 1 ruutmeetri pinna kohta) ja oodatakse kuni kaev on uuesti veega täitunud.