Kaevu asukoha määramine

Kaevu ehitamist tuleb alustada kaevu asukoha määramisest.

Lisaks sellele, et kaev sobiks maastikule on vajalik tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

  1. uurige välja, kas ümbruskonnas võib olla veesaaste allikaid nagu näiteks ölimahutid, sõnnikuhoidlad, prügilaid jmt. Kaev planeerige nendest võimalikult kaugele.
  2. kaev peab asuma kanalisastioonikaevudest ja -trassist vähemalt 50 meetri kaugusel
  3. laske kaevumeistril määrata veesoone asukoht

Kindlasti konsulteerige kaevumeistriga, kes oskab anda soovitusi, kuidas vähendada võimalike saasteallikate mõju.

 Kaevu asukoht.jpg