Otsi kaevupuhastajete leheküljelt

Kaevu asukoha määramine

Mida peaks teadma kaevu asukoha määramisest
Kaevu ehitamist tuleb alustada kaevu asukoha määramisest. Lisaks sellele, et kaev sobiks maastikule on vajalik tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: uurige välja, kas… https://www.kaevupuhastajad.ee/index.php/blogi/kaevu-asukoha-maaramine/

Käsitsi kaevamise eelised

Siin kirjutame, miks on kaevu käsitsikaevamisel eelis
Kaevu käsitsikaevamise eeliseks on suurem paindlikkus, loodussõbralikkus, parem juurdepääs ja käsitsitöö parem täpsus sügavuse kaevamisel. Kaevu kaevamise eripärast tingituna on… https://www.kaevupuhastajad.ee/index.php/blogi/kaesitsi-kaevamine/

Kaev vajab puhastust?

Kuidas teada, kas kaev vajab puhastamist?
Üleval joonisel on näha kolme erinevat kaevukaevamise tehnoloogiat: 1- käsitsikaevamine, 2-mehhaniseeritud kaevamine ja 3-puurimine.  Kaevumees OÜ tegeleb käsitsikaevatud… https://www.kaevupuhastajad.ee/index.php/blogi/kaev-vajab-puhastust/