Otsi kaevupuhastajete leheküljelt

Rakkekaevu puhastamisest

Kaevuvee kvaliteeti mõjutavad kolm tegurit: ümbruse geoloogiline iseloom, inimtegevus kaevu läheduses ja kaevu enda ehituslik tehniline olukord. Ümbruse geoloogilist olukorda on inimesel raske muuta. Peamine, millega kaevuvee kvaliteeti saab mõjutada on s…
Et kaevuvesi rakkekaevus oleks puhas ja seda jätkuks, peab kaevu tehniline seisukord olema korras, sest vastasel juhul reostub vesi väliskeskkonnast tuleneva saastega. Kaevu… https://www.kaevupuhastajad.ee/index.php/blogi/rakkekaevu-puhastamisest/

Kaevude remont ja hooldus

Siin selgitame mis teenuseid me kaevude korrastamiseks teeme
Lagunenud rakete remontimine ja väljavahetamine. Kaevude süvendamine. Vahetame vanad maapealsed ja maa-aluseid rakkeid uute vastu, võimalusel parandame katkisi. Süvendame… https://www.kaevupuhastajad.ee/index.php/blogi/kaev-67-soodsamalt/