Joogivee kaevude korrastamine/remontimine

Lagunenud rakete remontimine ja väljavahetamine. Kaevude süvendamine.

Vahetame vanad maapealsed ja maa-aluseid rakkeid uute vastu, võimalusel parandame katkisi. Süvendame kaevusid, kui põhjavesi on langenud. Kaevu süvendamine suurendab veemahtu kaevus.