Pumpade ja veetrasside paigaldamine

Hangime ja paigaldame konkreetsele kaevule sobiva veepumba. Pumba valik sõltub põhiliselt kaevu sügavusest ja vee tarbimisest.

Rajame veetrasse kaevust maja vundamendini. Vajadusel teostame ka majasiseseid ühendusi.